StellarQ

StellarQ My

Hoidonseuranta StellarQ-alustalla Epilepsia

StellarQ-alusta tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ensisijaisen käyttöliittymän epilepsian hoidonseurantaan. Se toimii osana käytössä olevaa potilastietojärjestelmää ja mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden seurannan.

Visualisoitu sairaushistoria

Visualisoitu sairaushistoria helpottaa terveydenhuollon ammattilaisen arkea. Visuaalisoitu sairaushistoria muodostetaan aikajanalle potilaan koko sairaushistorian pohjalta. Se nopeuttaa ja helpottaa kokonaiskuvan muodostamista potilaan tilanteesta ja hoitohistoriasta. Samalla se mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden tarkastelun yhden näkymän kautta.

Epilepsia-potilaan visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuuden seurannan seuraavilla mittareilla:

  • Kohtaukset vuorokausittain
  • Kohtaukset kuukausittain
  • Kohtaukset tyypeittäin kuukausittain
  • Mukailtu Rankin Scale
  • Mukailtu Children's Global Assessment Scale
  • Engelin luokittelu

Sairaushistoriaan visualisoidaan myös muut oireet kuin kohtaukset

Hoidot (lääkitys, VNS-hoito, DBS-hoito, leikkaushoito, ruokavaliohoito) on visualisoitu hoidon kestoa kuvaavilla palkeilla sekä hoidon aikaisia tapahtumia kuvaavilla symboleilla. Tapahtumia ovat esimerkiksi lääkitysten annostukset, DBS-hoidon ja VNS-hoidon asetukset sekä lääkitysten, DBS-hoidon ja VNS-hoidon haittatapahtumat ja lopetukset syineen.

Lisäksi sairaushistoriassa on visualisoituna raskaudet ja ehkäisymenetelmien käytöt.

Rakenteinen tieto

Visualisoidun sairaushistorian lisäksi palvelun käyttöliittymä koostuu tiilistä, jotka ovat loogisia kokonaisuuksia palveluun sisältyvistä tietorakenteista.

Epilepsian tietorakenteita ovat mm. tuki potilaan kohtaustyyppien, epilepsian oireyhtymän ja etiologian määrittämiselle sekä kunkin hoitotyypin rakenteinen kuvaus hoidon vaikuttavuuden mittausta edellyttävällä tarkkuudella.

Kertomusteksti rakenteisen tiedon pohjalta

Kertomustekstin luomiseen on tarjolla apuri. Se poimii automaattisesti uudet rakenteiset tiedot valitulta aikaväliltä ja luo sen pohjalta mallinnetun kertomustekstin. Kertomusteksti on muokattavissa ennen tallentamista. Tallennuksen yhteydessä kertomusteksti lähetetään myös potilastietojärjestelmään. Kertomustekstiä on mahdollista korjata StellarQ-järjestelmässä ja lähettää uudelleen, jolloin aiemmin lähetetty kertomusteksti päivittyy myös potilastietojärjestelmässä.

Potilaan omaraportointi osana kliinistä hoidonseurantaa

StellarQ My -omaraportointi on integroitu osaksi StellarQ-alustaa. Epilepsiapotilaat pääsevät käyttämään StellarQ My -mobiilisovellusta, jonka avulla he voivat pitää kohtauspäiväkirjaa. Kohtauspäiväkirjaan kirjatut kohtaukset näkyvät automaattisesti kliiniseen hoidonseurannassa.

StellarQ My -omaraportointi

Potilaille suunnattu esittelysivusto omaraportoinnista

my.stellarq.fi

Integroituu osaksi olemassaolevaa potilastietojärjestelmää

Epilepsian hoidonseuranta aukeaa potilastietojärjestelmästä ilman erillistä kirjautumista. Alusta on integroitu yleisimpiin Suomessa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin, kuten Apottiin, Uranukseen ja Lifecareen, sekä kuvantamis- ja laboratoriojärjestelmiin. StellarQ-alustalle voidaan tuoda integraatioiden kautta tiedot mm. diagnooseista, lääkityksestä, kuvantamistuloksista ja laboratoriotuloksista.

StellarQ

StellarQ Oy

Eerikinkatu 3 A, 20100 Turku, FINLAND