StellarQ

StellarQ My

StellarQ tutkimuspalvelut

StellarQ:n tutkimuspalveluissa rekisterien tietojen laaja sekä kattava käyttö luovat vahvan perustan tutkimuksille. Tutkimuspalveluissa keskeinen vahvuus on tutkimustoiminnan tukena käytetty laadukas prospektiivinen data ja sitä täydentää retrospektiivisen aineisto, jota on käytettävissä rakenteellisena taudin alkuvaiheista asti. StellarQ:lla on kyky auttaa ja olla mukana kaikissa tutkimuksen osa-alueissa, aina konseptoinnista artikkelin tai loppuraportin submittointiin asti.

Asiantuntijuus

StellarQ:n asiantuntijuus perustuu kolmeen peruspilariin:

1. Tunnemme käsittelemämme rekisterit

Tätä kautta ymmärrämme rekisterien tietosisällön ja meillä on kompetenssi arvioida aineiston laajutta sekä laatua suhteessa toivottuun käyttötarkoitukseen.

2. Tunnemme sairaudet rekisterien takana

Vahvan substanssiosaamisen ansiosta pystymme antamaan näkemyksiä sekä tutkimuskysymyksiin että -asetelmaan ja vaikuttamaan proaktiivisesti analyysien luonteeseen.

3. Hallitsemme tiedon jalostamisen sekä analysoinnin

Tiedon muokkauksesta ja raportoinnista vastaavat kokeneet asiantuntijamme.

Toimintatapa

Tutkimusprojekteissamme on tyypillisesti neljä vaihetta.

1. Konseptointi

 • Tutkimussuunnitelma
 • Tutkimusryhmä
 • Budjetointi
 • Sopimukset

2. Lupavaihe

 • Tutkimusluvan valmistelu ja haku

3. Aineiston käsittely ja analyysi

 • Pseudonymisointi
 • Datan yhdistäminen sekä muokkaus
 • Data-analyysi (Aggregointi)

4. Projektin finalisointi

 • Tutkimusraportit
 • Artikkelimateriaalit
 • Julkaisut

Toimimme läheisessä yhteistyössä rekisteriyhteisön asiantuntijoiden kanssa. Tutkimussuunnitelmaan tuomme lisäarvoa tutkimuskysymysten asettelussa, muuttujalistauksien tuottamisessa sekä alustavan analyysisuunnitelman laatimisessa.

Vuonna 2019 ilmestynyt uusi toisiolaki on aiheuttanut ison muutoksen tutkimustoimintaan sekä datan käytettävyyteen Suomessa. Olemme kehittäneet ja mukauttaneet toimintaamme suuntaan, jossa Findatan mukaantulo olisi huomioitu mahdollisimman tehokkaasti osana tutkimusprojektejamme. Meillä on kokemusta useiden Findatan lupaprosessien onnistuneesta läpiviennistä.

Toteutamme datan muokkaukseen ja statistiikkaan liittyvät tehtävät vankalla ammattitaidolla. Analytiikkapalveluissa korostuvat data- sekä käyttäjätuntemus ja pitkäaikainen kokemuksemme. Raportoinnissa korostamme laatua sekä käytettävyyttä, on tavoitteena sitten esimerkiksi hintahakemuksen tukeminen tai tutkimuksen julkaisu.

StellarQ

StellarQ Oy

Eerikinkatu 3 A, 20100 Turku, FINLAND