StellarQ

StellarQ My

Hoidonseuranta StellarQ-alustalla Huntingtonin tauti

StellarQ-alusta tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ensisijaisen käyttöliittymän Huntingtonin taudin hoidonseurantaan. Se toimii osana käytössä olevaa potilastietojärjestelmää. Seurantaan on mahdollista ottaa myös oireettomia potilaita. Kun taudinkulkua muuttavia lääkkeitä saadaan potilaiden käyttöön, niin palvelu mahdollistaa myös hoidon vaikuttavuuden seurannan.

Visualisoitu sairaushistoria

Visualisoitu sairaushistoria helpottaa terveydenhuollon ammattilaisen arkea. Visuaalisoitu sairaushistoria muodostetaan aikajanalle potilaan koko sairaushistorian pohjalta. Se nopeuttaa ja helpottaa kokonaiskuvan muodostamista potilaan tilanteesta ja hoitohistoriasta. Samalla se mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden tarkastelun yhden näkymän kautta.

Huntingtonin tautia sairastavan potilaan visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa sairauden etenemisen seurannan seuraavilla mittareilla:

  • UHDRS (Unified Huntington Disease Rating Scale) Diagnostic Confidence Level
  • UHDRS Independence Scale
  • UHDRS Functional Assessment
  • UHDRS Total Functional Capacity
  • UHDRS Motor Rating Scale
  • Problems Behaviour Assessment (lyhyt versio)
  • BMI

Lisäksi sairaushistoriaan on visualisoitu oireenmukaiset lääkitykset.

Rakenteinen tieto

Visualisoidun sairaushistorian lisäksi palvelun käyttöliittymä koostuu tiilistä, jotka ovat loogisia kokonaisuuksia palveluun sisältyvistä tietorakenteista.

Huntingtonin taudin tietorakenteita ovat mm. Motorinen toiminta, Käyttäytyminen, Kognitio sekä Diagnoosi, joka sisältää tiedot ensioireista, HTT-geenitestistä ja UHDRS Diagnostic Confidence Level -mittarista.

Integroituu osaksi olemassaolevaa potilastietojärjestelmää

Huntingtonin taudin hoidonseuranta aukeaa potilastietojärjestelmästä ilman erillistä kirjautumista. Alusta on integroitu yleisimpiin Suomessa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin, kuten Apottiin, Uranukseen ja Lifecareen, sekä kuvantamis- ja laboratoriojärjestelmiin. StellarQ-alustalle voidaan tuoda integraatioiden kautta tiedot mm. diagnooseista, lääkityksestä, kuvantamistuloksista ja laboratoriotuloksista.

StellarQ

StellarQ Oy

Eerikinkatu 3 A, 20100 Turku, FINLAND