StellarQ

StellarQ My

Hoidonseuranta StellarQ-alustalla Kajoamaton neuromodulaatiohoito

StellarQ-alusta tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ensisijaisen käyttöliittymän kajoamattomien neuromodulaatiohoitojen seurantaan. Se toimii osana käytössä olevaa potilastietojärjestelmää ja mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden seurannan.

Visualisoitu hoitohistoria

Visualisoitu hoitohistoria helpottaa terveydenhuollon ammattilaisen arkea. Visuaalisoitu hoitohistoria muodostetaan aikajanalle potilaan koko hoitohistorian pohjalta. Se nopeuttaa ja helpottaa kokonaiskuvan muodostamista potilaan tilanteesta ja hoitohistoriasta. Samalla se mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden tarkastelun yhden näkymän kautta.

Neuromodulaatioohoitojen seuranta kattaa sekä sarjamagneetti- (perinteinen rTMS, iTBS ja cTBS) että tasavirtastimulaatiohoidot.

Potilaan visuaalinen hoitohistoria mahdollistaa hoidon vaikuttavuuden seurannan mm. seuraavilla mittareilla:

  • Hoitokertojen määrä / vk
  • MÅDRS
  • Y-BOCS
  • GAF
  • Oireiden voimakkuus ja oireiden aiheuttama haitta (NRS)
  • GIC
  • Unen määrä ja laatu

Hoidon intensiivi- ja ylläpitojaksot visualisoidaan hoidon kestoa kuvaavilla palkeilla sekä yksittäisiä hoitotapahtumia kuvaavilla symboleilla. Lisäksi hoitohistoriassa on visualisoitu oireiden hoitoon liittyvät lääkitykset.

Visuaalisesta hoitohistoriasta on nähtävissä myös lääkärin määräykset ja lausunnot sekä kuvantamistutkimukset.

Rakenteinen tieto

Visualisoidun sairaushistorian lisäksi palvelun käyttöliittymä koostuu tiilistä, jotka ovat loogisia kokonaisuuksia palveluun sisältyvistä tietorakenteista.

Kajoamattoman neuromodulaatiohoidon tietorakenteita ovat mm.: hoidon perustiedot (sis. hoidon indikaation, vasta-aiheet sekä oirepaikat ja oireet, lähettävä lääkäri ja yksikkö ), määräykset, huomioita hoidosta (hoitajien keskinäiseen kommunikaatioon), haastattelukyselyt (MÅDRS, Y-BOCS, GAF), lääkitys, sarjamagneettistimulaatiohoito, tasavirtastimulaatiohoito sekä potilaan omaraportointi.

Potilaan omaraportointi osana kliinistä hoidonseurantaa

StellarQ My -omaraportointi on integroitu osaksi StellarQ-alustaa. Kliinisessä hoidonseurannassa se mahdollistaa mm. herätteen luonnin potilaalle tietojen täyttämiseksi ennen tulevaa käyntiä. Kajoamattoman neuromodulaatiohoidon potilaat pääsevät käyttämään StellarQ My -mobiilisovellusta, jonka avulla he voivat mm. vastata lähetettyuhin hoidonseurannan kyselyihin ja raportoida hoitotarvikepuuteista. Vastatut kyselyt ja hoitotarvikepuutteet näkyvät automaattisesti kliinisessä hoidonseurannassa.

StellarQ My -omaraportointi

Potilaille suunnattu esittelysivusto omaraportoinnista

my.stellarq.fi

Integroituu osaksi olemassaolevaa potilastietojärjestelmää

Kajoamattoman neuromodulaatiohoidon hoidonseuranta aukeaa potilastietojärjestelmästä ilman erillistä kirjautumista. Alusta on integroitu yleisimpiin Suomessa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin, kuten Apottiin, Uranukseen ja Lifecareen, sekä kuvantamis- ja laboratoriojärjestelmiin. StellarQ-alustalle voidaan tuoda integraatioiden kautta tiedot mm. diagnooseista, lääkityksestä, kuvantamistuloksista ja laboratoriotuloksista.

StellarQ

StellarQ Oy

Eerikinkatu 3 A, 20100 Turku, FINLAND