StellarQ

StellarQ My

Hoidonseuranta StellarQ-alustalla MS-tauti

StellarQ-alusta tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ensisijaisen käyttöliittymän MS-taudin hoidonseurantaan. Se toimii osana käytössä olevaa potilastietojärjestelmää ja mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden seurannan. Seurannan piiriin on mahdollistaa liittää potilas jo KEO eli kliinisesti eriytynyt oireyhtämä -vaiheessa.

Visualisoitu sairaushistoria

Visualisoitu sairaushistoria helpottaa terveydenhuollon ammattilaisen arkea. Visuaalisoitu sairaushistoria muodostetaan aikajanalle potilaan koko sairaushistorian pohjalta. Se nopeuttaa ja helpottaa kokonaiskuvan muodostamista potilaan tilanteesta ja hoitohistoriasta. Samalla se mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden tarkastelun yhden näkymän kautta.

MS-taudin hoidonseurantajärjestelmä koostaa kliinisten parametrien lisäksi visuaaliseen taudinkuvaan potilaan kokeman sairauden vaikeusasteen, toimintakykyhaitat sekä elämänlaadun.

Visualisoitu sairaushistoria mahdollistaa sairauden kulun, hoidon ja sen vaikuttavuuden seurannan mm. seuraavilla menetelmillä:

  • EDSS
  • Aivojen ja selkärangan magneettikuvantamistutkimusten löydökset leesioista
  • SDMT (Symbol Digit Modality Test)
  • Taudin ensioireet
  • Pahenemisvaiheet
  • Potilaan omaraportoinnin tulokset, mm. PREDSS, neurologinen toimintakyky ja elämänlaatu

Lääkitykset on visualisoitu lääkitysten kestoa kuvaavilla palkeilla sekä hoidon aikaisia tapahtumia kuvaavilla symboleilla. Tapahtumia ovat lääkitysten annostukset sekä lääkitysten haittatapahtumat ja lopetukset syineen. Lisäksi sairaushistoriassa on visualisoituna mm. tehdyt kuvantamistutkimukset ja raskaudet.

Rakenteinen tieto

Visualisoidun sairaushistorian lisäksi palvelun käyttöliittymä koostuu tiilistä, jotka ovat loogisia kokonaisuuksia palveluun sisältyvistä tietorakenteista.

MS-taudin tietorakenteita ovat mm.: diagnoosi, lääkitys, neurologinen status ja EDSS, pahenemisvaiheet, kuvantaminen, tautiaktiivisuus, kognitio, laboratoriotutkimukset, kliinis-fysiologiset tutkimukset, komorbiditeetit, kuntoutus ja taustatiedot.

Potilaan omaraportointi osana kliinistä hoidonseurantaa

StellarQ My -omaraportointi on integroitu osaksi StellarQ-alustaa. Tiedot potilaan täyttämistä kyseilyistä tuodaan automaattisesti osaksi kliinistä hoidonseurantaa. Lisäksi potilasta voidaan ennen käyntiä tai käynnin yhteydessä pyytää täyttämään haluttuja kyselyitä omaraportointipalveluun.

Potilaan käyttöliittymä omaraportointiin on rakennettu selainpohjaisen MyMS-palveluun, johon potilas pääsee itse rekisteröitymään.

StellarQ My -omaraportointi

Potilaille suunnattu esittelysivusto omaraportoinnista

my.stellarq.fi

MS-taudin Käypä hoito -suositus

MS-tauti, Käypä hoito -suositus|Julkaistu: 21.05.2024

MS-taudin hoidonseuranta StellarQ-alustalla (Neurorekisterin MS-osio) ja MyMS-omaraportointi ovat osa MS-taudin Käypä hoito -suositusta. Alustalle tulee suosituksen mukaan kirjata aaltomaisen MS-taudin pahenemisvaiheet, MK ja EDSS (vuosittain). Lisäksi MyMS-omaraportointia suositellaan käyttämään potilaskokemuksen ja potilaan raportoiman toimintakyvyn seuraamiseen.

MS-tauti, Käypä hoito -suositus

Tutustu tarkemmin MS-taudin Käypä hoito -suositukseen

www.kaypahoito.fi

Integroituu osaksi olemassaolevaa potilastietojärjestelmää

MS-taudin hoidonseuranta aukeaa potilastietojärjestelmästä ilman erillistä kirjautumista. Alusta on integroitu yleisimpiin Suomessa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin, kuten Apottiin, Uranukseen ja Lifecareen, sekä kuvantamis- ja laboratoriojärjestelmiin. StellarQ-alustalle voidaan tuoda integraatioiden kautta tiedot mm. diagnooseista, lääkityksestä, kuvantamistuloksista ja laboratoriotuloksista.

Kansallinen vertailutieto

StellarQ-alusta tarjoaa terveydenhoidon ammattilaisille kansallista vertailutietoa MS-taudista osana alustaa. Anonymisoitu vertailutieto kattaa mm. potilasmäärän, ikä- ja sukupuolijakauman, vertailutietoa diagnooseista, tietoa EDSS:n käytöstä ja käytössä olevasta lääkityksestä.

Käytön laajuus ja historia

StellarQ on kehittänyt MS-taudin hoidonseurantaa jo vuodesta 2010. MS-taudin hoidonseurannan pilotointi on aloitettu 2013 ja otettu käyttöön ensimmäisenä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa 2014.

Nykyisin StellarQ -alustan MS-taudin hoidonseuranta on käytössä lähes jokaisen hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon MS-tautia hoitavassa yksikössä.

StellarQ

StellarQ Oy

Eerikinkatu 3 A, 20100 Turku, FINLAND