StellarQ

StellarQ My

Hoidonseuranta StellarQ-alustalla Myasthenia Gravis

StellarQ-alusta tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ensisijaisen käyttöliittymän Myasthenia Gravista sairastavien potilaiden hoidonseurantaan. Se toimii osana käytössä olevaa potilastietojärjestelmää ja mahdollistaa hoitojen ja kuntoutuksen vaikuttavuuden seurannan potilailla, joilla on Myasthenia Gravis.

Visualisoitu sairaushistoria

Visualisoitu sairaushistoria helpottaa terveydenhuollon ammattilaisen arkea. Visuaalisoitu sairaushistoria muodostetaan aikajanalle potilaan koko sairaushistorian pohjalta. Se nopeuttaa ja helpottaa kokonaiskuvan muodostamista potilaan tilanteesta ja hoitohistoriasta. Samalla se mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden tarkastelun yhden näkymän kautta.

Myasthenia Gravista sairastavan potilaan visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa sairauden etenemisen seurannan seuraavilla mittareilla:

  • MGC
  • MGADL
  • Taudin ensioireet
  • Sairaalahoitoa vaativat pahenemisvaiheet

Lääkitykset on visualisoitu lääkitysten kestoa kuvaavilla palkeilla sekä hoidon aikaisia tapahtumia kuvaavilla symboleilla. Tapahtumia ovat lääkitysten annostukset sekä lääkitysten haittatapahtumat ja lopetukset syineen. Lisäksi sairaushistoriassa on visualisoituna tehdyt toimenpiteet ja tutkimukset.

Rakenteinen tieto

Visualisoidun sairaushistorian lisäksi palvelun käyttöliittymä koostuu tiilistä, jotka ovat loogisia kokonaisuuksia palveluun sisältyvistä tietorakenteista.

Myasthenia Graviksen tietorakenteita ovat mm. diagnoosi, lääkitys, toimintakyky, sairaalahoitoa vaativat pahenemisvaiheet, toimenpiteet, kuvantaminen, KNF-tutkimukset, laboratoriotutkimukset ja taustatiedot

Integroituu osaksi olemassaolevaa potilastietojärjestelmää

Myasthenia Graviksen hoidonseuranta aukeaa potilastietojärjestelmästä ilman erillistä kirjautumista. Alusta on integroitu yleisimpiin Suomessa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin, kuten Apottiin, Uranukseen ja Lifecareen, sekä kuvantamis- ja laboratoriojärjestelmiin. StellarQ-alustalle voidaan tuoda integraatioiden kautta tiedot mm. diagnooseista, lääkityksestä, kuvantamistuloksista ja laboratoriotuloksista.

StellarQ

StellarQ Oy

Eerikinkatu 3 A, 20100 Turku, FINLAND