StellarQ

StellarQ My

Hoidonseuranta StellarQ-alustalla Spinaalinen lihasatrofia (SMA) ja Duchennen lihasdystrofia (DMD)

StellarQ-alusta tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ensisijaisen käyttöliittymän Spinaalinen lihasatrofian (SMA) ja Duchennen lihasdystrofian (DMD) hoidonseurantaan. Se toimii osana käytössä olevaa potilastietojärjestelmää ja mahdollistaa hoitojen ja kuntoutuksen vaikuttavuuden seurannan potilailla, joilla on joko Spinaalinen lihasatrofia (SMA) tai Duchennen lihasdystrofia (DMD).

Visualisoitu sairaushistoria

Visualisoitu sairaushistoria helpottaa terveydenhuollon ammattilaisen arkea. Visuaalisoitu sairaushistoria muodostetaan aikajanalle potilaan koko sairaushistorian pohjalta. Se nopeuttaa ja helpottaa kokonaiskuvan muodostamista potilaan tilanteesta ja hoitohistoriasta. Samalla se mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden tarkastelun yhden näkymän kautta.

Spinaalinen lihasatrofiaa (SMA) sairastavan potilaan visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa sairauden etenemisen seurannan seuraavilla mittareilla:

 • CHOP INTEND (Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders)
 • HINE (Hammersmith Infant Neurological Examination) Motor Milestones
 • HFMS-E (Hammersmith Functional Motor Scale Expanded)
 • RULM (Revised Upper Limb Module)
 • MFM-20 (Motor Function Measure scale, alle 7-vuotialle lapsille)
 • MFM-32 (Motor Function Measure scale, 6-60-vuotiaille)
 • 6MWT (Kuuden minuutin kävelytesti)
 • Paino (kg)
 • Pituus (cm)

Duchennen lihasdystrofiaa (DMD) sairastavan potilaan visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa sairauden etenemisen seurannan seuraavilla mittareilla:

 • NSAA (North Star Ambulatory Assessment)
 • MFM-20 (Motor Function Measure scale, alle 7-vuotialle lapsille)
 • MFM-32 (Motor Function Measure scale, 6-60-vuotiaille)
 • 6MWT (Kuuden minuutin kävelytesti)
 • Paino (kg)
 • Pituus (cm)

Liikuntakykyjen (istuminen ilman apua, konttaaminen, seisominen avustuksella, seisominen ilman apua, kävely avustuksella, kävely ilman apua) saavuttaminen ja mahdollinen menettäminen on myös esitetty visuaalisessa sairaushistoriassa.

Lisäksi sairaushistoriassa on visualisoituna lääkitykset, kuntoutukset, apuvälineiden käytöt, tutkimukset, keskeiset liitännäissairaudet ja kyseisiin liitännäissairauksiin liittyvät toimenpiteet sekä sairaalahoitojaksot.

Rakenteinen tieto

Visualisoidun sairaushistorian lisäksi palvelun käyttöliittymä koostuu tiilistä, jotka ovat loogisia kokonaisuuksia palveluun sisältyvistä tietorakenteista.

Spinaalisen lihasatrofian (SMA) ja Duchennen lihasdystrofian (DMD) tietorakenteita ovat mm. Toimintakyky, Liikuntakyky ja -apuvälineiden käyttö, Ravitsemus sekä Hengitys.

Integroituu osaksi olemassaolevaa potilastietojärjestelmää

Spinaalisen lihasatrofian (SMA) ja Duchennen lihasdystrofian (DMD) hoidonseuranta aukeaa potilastietojärjestelmästä ilman erillistä kirjautumista. Alusta on integroitu yleisimpiin Suomessa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin, kuten Apottiin, Uranukseen ja Lifecareen, sekä kuvantamis- ja laboratoriojärjestelmiin. StellarQ-alustalle voidaan tuoda integraatioiden kautta tiedot mm. diagnooseista, lääkityksestä, kuvantamistuloksista ja laboratoriotuloksista.

StellarQ

StellarQ Oy

Eerikinkatu 3 A, 20100 Turku, FINLAND