StellarQ

StellarQ My

Hoidonseuranta StellarQ-alustalla Uniapnea ja hengitysvaje

StellarQ Uniapnea ja hengitysvaje -palvelu mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden seurannan potilailla, joilla on uniapnea, hengitysvaje tai molemmat. Palveluun on mahdollista lisätä myös potilaat, joilla on uniapnea- tai hengitysvaje-epäily.

Palvelu on käytettävissä koko hyvinvointialueella, jolloin hoidonseurannan kannalta olennaiset tiedot ovat kaikkien osapuolien saatavilla.

Visualisoitu sairaushistoria

Visualisoitu sairaushistoria helpottaa terveydenhuollon ammattilaisen arkea. Visuaalisoitu sairaushistoria muodostetaan aikajanalle potilaan koko sairaushistorian pohjalta. Se nopeuttaa ja helpottaa kokonaiskuvan muodostamista potilaan tilanteesta ja hoitohistoriasta. Samalla se mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden tarkastelun yhden näkymän kautta.

Uniapnea- ja hengitysvajepotilaan visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa hoidon vaikuttavuuden seurannan seuraavilla mittareilla:

 • PAP-laitteen käyttö tunteina vuorokaudessa
 • AHI/REI, jäännös-AHI, jäännös CAI
 • 95. persentiilin paine / cmH2O
 • Maskivuoto / l/min
 • TcCO2 keskiarvo
 • Happivirtaus / l/min
 • Happivirtaus / %
 • Happisaturaatio / %
 • Ilmavirtaus / l/min
 • Happiprosentti / %
 • BMI / kg/m2

Potilaan omaraportoinnin osalta visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa hoidon vaikuttavuuden seurannan seuraavilla mittareilla:

 • ESS
 • DES
 • EQ-5D

Hoidot (potilas ei halua hengitystukihoitoa, PAP-hoito, uniapneakiskohoito, happihoito, HFNC-hoito, asentohoito, elintapahoito) on visualisoitu hoidon kestoa kuvaavilla palkeilla sekä hoidon aikaisia tapahtumia kuvaavilla symboleilla. Tapahtumia ovat esimerkiksi laitteen ja maskin vaihdot ja laitteen asetusten muutokset, hoitovasteen kirjaukset. Muut hoidot (kirurginen hoito, lähete ravitsemusterapeutille, lähete painonhallintaryhmään) on visualisoitu tapahtumaa kuvaavilla symboleilla.

Lisäksi sairaushistoriassa on visualisoituna lääkitykset sekä KLF- ja KNF-tutkimukset (yöpolygrafia, unipolygrafia, spirometria, yöoksimetria, hiilidioksidimittaus kapnometrilla).

Rakenteinen tieto

Visualisoidun sairaushistorian lisäksi palvelun käyttöliittymä koostuu tiilistä, jotka ovat loogisia kokonaisuuksia palveluun sisältyvistä tietorakenteista.

Uniapnean ja hengitysvajeen tietorakenteita ovat mm.: diagnoosi, KLF- ja KNF-tutkimukset, laboratoriotutkimukset, lääkitys, hoidot, hengityspotilaan tarkistuslista, muu terveys (sis. liitännäissairaudet ja sairauspoissaolot), taustatiedot ja potilaan omaraportointi

Potilaan omaraportointi osana kliinistä hoidonseurantaa

StellarQ My -omaraportointi on integroitu osaksi StellarQ-alustaa. Kliinisessä hoidonseurannassa se mahdollistaa mm. herätteen luonnin potilaalle tietojen täyttämiseksi ennen tulevaa käyntiä. Uniapnean ja hengitysvajeen potilaat pääsevät käyttämään StellarQ My -mobiilisovellusta, jonka avulla he voivat mm. vastata lähetettyuhin hoidonseurannan kyselyihin. Vastatut kyselyt näkyvät automaattisesti kliinisessä hoidonseurannassa.

StellarQ My -omaraportointi

Potilaille suunnattu esittelysivusto omaraportoinnista

my.stellarq.fi

Integroituu osaksi olemassaolevaa potilastietojärjestelmää

Uniapnean ja hengitysvajeen hoidonseuranta aukeaa potilastietojärjestelmästä ilman erillistä kirjautumista. Alusta on integroitu yleisimpiin Suomessa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin, kuten Apottiin, Uranukseen ja Lifecareen, sekä kuvantamis- ja laboratoriojärjestelmiin. StellarQ-alustalle voidaan tuoda integraatioiden kautta tiedot mm. diagnooseista, lääkityksestä, kuvantamistuloksista ja laboratoriotuloksista.

StellarQ

StellarQ Oy

Eerikinkatu 3 A, 20100 Turku, FINLAND