StellarQ

StellarQ My

StellarQ-alusta

StellarQ-palvelu on pitkäaikaissairauksien hoidonseurantaan kehitetty ohjelmisto. Se tarjotaan SaaS-palveluna terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Ohjelmisto tukee terveydenhuollon ammattilaista oikean diagnoosin tekemisessä, indikoi mahdollisesta tautityypin muutoksesta, mahdollistaa sekä sairauden etenemisen seurannan että hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin. Se antaa ajantasaisen tilannekuvan kunkin sairauden hoidon toteutumisesta. Ohjelmisto integroituu terveydenhuollon yksikön ydinjärjestelmiin. Potilaat osallistuvat omaan hoitoonsa omaraportoinnin kautta omalla tietokoneellaan tai matkapuhelimellaan mobiilisovelluksen avulla.

Ohjelmisto on optimoitu käytettäväksi reaaliaikaisesti lääkärin, hoitajan tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotoilla mutta mahdollistaa myös retrospektiivisen potilastiedon sujuvan kirjaamisen.

Ohjelmistoon voida tuoda integraatioiden kautta tiedot mm. diagnoosista, lääkityksestä, kuvantamistuloksista ja laboratoriotuloksista. Palvelu aukeaa potilastietojärjestelmästä ilman erillistä kirjautumista. Palvelu on integroitu yleisimpiin Suomessa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin, kuten Apottiin, Uranukseen ja Lifecareen.

StellarQ-palvelun käytön kliiniset hyödyt ovat:

  1. Potilaan visualisoitu sairaushistoria mahdollistaa potilaan sairauden etenemisen sekä hoitojen vaikuttavuuden tarkastelun helposti ja nopeasti koko sairaushistorian ajalta.

  2. Visualisoidun sairaushistorian ansiosta sairauden kulku ja hoitojen vaikuttavuus on esitettävissä visuaalisesti myös potilaalle itselleen tukien potilaan oman sairaudenkulun ja tilanteen ymmärtämistä.

  3. Viimeisimpien kansainvälisten tieteellisten julkaisujen perusteella toteutetut diagnostiset kriteerit mahdollistavat kriteerien täyttymisen seurannan potilaan oirekuvan mahdollisesti muuttuessa.

  4. Kansainvälisten tieteellisten julkaisujen perusteella toteutetut herätteet toimivat terveydenhuollon ammattilaisen päätöksenteon ja sairaudenkulun seurannan tukena.

  5. Toimintakyvyn, kognition ym. arviointien kokonaispistemäärien lisäksi jokainen yksityiskohtainen vastaus tallentuu palveluun ja on sieltä myöhemmin helposti löydettävissä.

  6. Lääkitysten lisäksi palveluun on mahdollista kirjata muut hoidot, kuten DBS- ja VNS-hoidot, hoitojen vaikuttavuuden mittaamista edellyttämällä tarkkuudella.

  7. Osassa sairauksia apuvälineiden käytöt ovat keskeisiä sairauden etenemisen ja hoidon vaikuttavuuden mittareita. Apuvälineiden käytöt on mahdollista kirjata hoitojen vaikuttavuuden mittaamista edellyttämällä tarkkuudella.

  8. Kaikki keskeinen potilaan sairauteen liittyvä tieto mukaan lukien tehdyt keskeiset tutkimukset (kuvantamistutkimukset, kliinisfysiologiset tutkimukset, laboratoriotutkimukset, geenitutkimukset) sekä keskeiset taustatiedot ja elämäntavat löytyvät aina tietystä paikasta yhdestä järjestelmästä.

  9. Palvelussa laajennettu haku mahdollistaa potilaiden haun erilaisin kriteerein.

  10. Analyysinäkymän kautta palvelun käyttäjät saavat reaaliaikaiset tilastot potilaiden hoidon vaikuttavuudesta.

Saavutettavuusseloste (pdf)

StellarQ

StellarQ Oy

Eerikinkatu 3 A, 20100 Turku, FINLAND