StellarQ

StellarQ My

Tietoa StellarQ ohjelmistosta

StellarQ on pitkäaikaissairauksien ja kuntoutusten hallintaan kehitetty SaaS-palveluna terveydenhuollon yksiköille tuotettu ohjelmisto. Järjestelmä tukee terveydenhuollon ammattilaista oikean diagnoosin tekemisessä, indikoi mahdollisesta tautityypin muutoksesta, mahdollistaa sekä sairauden etenemisen seurannan että hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin. Palvelu integroituu terveydenhuollon yksikön ydinjärjestelmiin. Järjestelmässä on kaksi käyttöliittymää, yksi terveydenhuollon ammattilaisille ja yksi potilaille (PROM/PREM).

Terveydenhuollon ammattilaisten käyttöliittymä on optimoitu käytettäväksi reaaliaikaisesti lääkärin, hoitajan tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotoilla, mutta mahdollistaa myös retrospektiivisen potilastiedon sujuvan kirjaamisen. Terveydenhuollon ammattilaisten käyttöliittymä aukeaa potilastietojärjestelmästä ilman erillistä kirjautumista.

Palvelu on integroitu yleisimpiin Suomessa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin, kuten Apottiin, Uranukseen ja Lifecareen. Ohjelmistoon voidaan tuoda integraatioiden kautta tiedot mm. diagnoosista, lääkityksestä, kuvantamistuloksista ja laboratoriotuloksista.

CE-merkitty lääkinnällinen laite

Ilmoitetun laitoksen (Notified body) numero: 0537

Lääkinnällisen laitteen kauppanimi: StellarQ

Valmistaja: StellarQ Oy / StellarQ Ltd

StellarQ hoidonseurannan käytön kliiniset hyödyt:

 1. Potilaan visualisoitu sairaushistoria mahdollistaa sairauden etenemisen ja hoitojen vaikuttavuuden seurannan sairauden aikana.

 2. Potilaan visualisoitua sairaushistoriaa voidaan hyödyntää sairauden kulun ja hoitojen vaikuttavuuden kommunikoinnissa potilaalle.

 3. Järjestelmään sisällytetyt diagnostiset kriteerit viimeisimpien kansainvälisten tieteellisten julkaisujen perusteella mahdollistavat diagnostisten kriteerien täyttymisen seurannan ajan myötä ja tukevat lääkäriä diagnostiikassa.

 4. Järjestelmä kokoaa sairauden aktiivisuuden kriteerit nykyisten ohjeiden (Käypä hoito -suositus) mukaan ja visualisoi nykyisen sairauden aktiivisuuden tukeakseen lääkärin päätöksentekoa.

 5. Kansainvälisten tieteellisten julkaisujen pohjalta luodut herätteet tukevat lääkärin päätöksentekoa ja sairauden etenemisen seurantaa.

 6. Järjestelmä laskee automaattisesti kokonaispisteet toimintakyvyn, suorituskyvyn ja kognition asteikolla hyödyntäen validoituja pisteytyksiä.

 7. Edellä mainittujen pisteytysten kokonaispisteiden lisäksi jokainen pisteytysten osa-alue tallennetaan ja sitä voidaan tarkastella myöhemmin.

 8. Lääkityksen lisäksi on mahdollista dokumentoida invasiivisia ja ei-invasiivisia hoitoja tarkkuudella, joka riittää hoidon vaikuttavuuden arviointiin.

 9. Erilaisten apuvälineiden käyttö on keskeinen indikaattori sairauden etenemisestä tai hoidon vaikuttavuudesta. Apuvälineiden käyttö voidaan dokumentoida tarkkuudella, joka riittää hoidon vaikuttavuuden arviointiin.

 10. Tutkimukset (kuvantaminen, kliinis-fysiologiset tutkimukset, laboratoriotutkimukset, geenitutkimukset) visualisoidaan tukemaan lääkärin päätöksentekoa.

 11. Kehittynyt hakutoiminto mahdollistaa potilaiden haun eri kriteerien mukaisesti.

 12. Tilastot mahdollistavat hyvinvointialuekohtaisen analyysin ja vertailun vastaaviin valtakunnallisiin arvoihin (pois lukien alueet, jotka eivät käytä StellarQ ohjelmistoa).

Saavutettavuusseloste (pdf)

StellarQ

StellarQ Oy

Eerikinkatu 3 A, 20100 Turku, FINLAND